AppGallery Code 2021

Daj hlas svojej obľúbenej slovenskej aplikácii z Huawei AppGallery a vyhraj!
Hlasuj a vyhraj

1. Základné podmienky

1.1. Organizátorom súťaže AppGallery Code na stánke www.AppGalleryCode.sk je portál MojAndroid.sk zastúpený spoločnosťou Virtual studio spol. s r.o.

1.2. Cieľom súťaže AppGallery Code je prostredníctvom hlasovania verejnosti ohodnotiť najlepšie aplikácie od slovenských vývojárov publikované v obchode AppGallery v aktuálnom roku.

1.3. Mobilná aplikácia je obrandovaný alebo neobrandovaný program určený pre tzv. “inteligentné mobilné telefóny” (smartphony) alebo tablety s operačným systémom Android.

1.4. Podmienkou prijatia súťažných aplikácií je včasné vyplnenie prihlasovacieho formulára do dňa uzávierky súťaže, v určenej forme a podľa technických podmienok uvedených v tomto štatúte, prípadne jej nominovanie samotným organizátorom súťaže.

1.5. Do aktuálneho ročníka súťaže môžu byť prihlásené tie aplikácie, ktoré boli vytvorené alebo aktualizované v tomto kalendárnom roku na území SR a sú verejne dostupné v AppGallery. Do súťaže možno prihlásiť aj tie projekty, ktoré začínali v roku predchádzajúcom alebo pokračujú v roku nasledujúcom.

1.6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky, pôvodnosti a originalite nezaradiť prihlásenú aplikáciu do súťaže.

1.7. Prihlasovateľ prihláškou na internete potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami súťaže, že zobral na vedomie uvedené kritériá, a že súhlasí so štatútom súťaže a že ním prihlásené aplikácie spĺňajú všetky tieto kritériá.

2. Súťažné kategórie

2.1. Súťaží sa v šiestich súťažných kategóriách:

Cestovanie
Financie
Nástroje
Operátori
Spravodajstvo
Voľný čas

2.2. Počet aplikácií prihlásených do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený.

2.3. Vyhlasovateľ pred začiatkom hlasovania posúdi, či prihlásené aplikácie spĺňajú štatút súťaže a či sú prihlásené v správnych kategóriách. Vyhlasovateľ má právo vyradiť zo súťaže aplikácie, ktoré tento štatút nespĺňajú.

2.4. Pokiaľ bola aplikácia prihlásená do inej kategórie ako patrí, vyhlasovateľ má právo preradiť ju do správnej kategórie. Informuje o tom prihlasovateľa.

3. Ceny

3.1. Ocenenie AppGallery Code

Na základe hlasovania budú udelené v každej z 6 súťažných kategórií tri ocenenia : 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto. Cenou pre víťazov jednotlivých kategórií je ocenenie AppGallery Code a medializovanie ich aplikácie na webe a sociálnych sieťach vyhlasovateľa súťaže.

3.2. Shortlist

Na shortlist budú vyberať najlepšie aplikácie redaktori portálu MôjAndroid.sk, verejnosť bude vo finále hodnotiť už len aplikácie zo shortlistu. Porota má právo nominovať aj aplikáciu, ktorá nie je na shortliste, ale je zaujímavá natoľko, aby ju porota posunula do finále.

3.3. Ceny pre hlasujúcich

Hlasujúci, ktorí sa zaregistrujú na stránke AppGallery Code a zahlasujú za obľúbenú aplikáciu vo všetkých kategóriách a korektne odošlú hlasovací formulár, budú na konci súťaže zaradení do žrebovania o:
1. cena – smartfón Huawei Mate 40 Pro
2. cena – smart hodinky Huawei Watch 3
3. cena – bezdrôtové slúchadlá Huawei FreeBuds 4i

3.4. Ocenenie víťazov

Víťazi súťaže budú vyhlásení na stránke MojAndroid.sk a AppGallery Code. Všetky ceny si víťazi prevezmú osobne.

4. Pôvodnosť a práva

4.1. Organizátor súťaže má právo nezaradiť do ankety práce, ktorých pôvodnosť je preukázateľným spôsobom spochybnená. Za pôvodnosť, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv a za správnosť údajov v prihláške ručí výhradne prihlasovateľ.

4.2. Prihlásením do súťaže prihlasovateľ zároveň súhlasí s týmito podmienkami:

prihlásené práce môžu byť zverejnené a medializované, a to ako celok, tak aj ich časti vo všetkých materiáloch a aktivitách súvisiacich s prezentáciou súťaže a to v súlade s rozhodnutím vyhlasovateľa súťaže. Prihlasovateľ sa prihlásením práce do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na určený účel.

5. Termíny

Uzávierka nominovania aplikácií do súťaže: 31. 08. 2021
Začiatok verejného hlasovania: 01.09.2021
Koniec verejného hlasovania: 30. 09. 2021
Vyhodnotenie súťaže: do 31. 10. 2021
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže počas trvania súťaže bez predchádzajúceho upozornenia.

6. Kontakty

Kontaktná osoba: Michal Chabada, email: Michal(zavináč)MojAndroid.sk

Hlasuj a vyhraj

 

Generálny partner

.

 
Partneri